Wavosaur – ännu en ljudeditor/redigerare/studio

Wavosaur är liksom Audacity en väldigt kompetent ljudeditor med vissa nyttiga skillander dem emellan, vilket gör att det kan vara intressant att ladda ner och använda båda.

http://www.wavosaur.com

Några saker det här programmet klarar av som är värt att notera är: editera looppunkter, det kan ladda följande format: wav, mp3, aif, aiff, ogg vorbis, raw binary, au/snd, ADPCM Dialogic vox, Akai S1000 sample, Amiga 8svx & 16svx, wavpack.

Det ör också bra på att hanter VST-effekter och har väl utbyggda analysfunktioner såsom 2D och 3D-spektrogram, sonogram.
realtidsoscilloskop för bevakning av in- och utgångar m.m. m.m.

 

1 thought on “Wavosaur – ännu en ljudeditor/redigerare/studio”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *