Facebook

Vad är det med Facebook? vad gör det så stort? Vilka misstag gör en del och hur undviker man dessa?

Precis som allt annat som blir stort så är det inget de har skapat, utan de funktioner som finns där har funnits länge; de har bara paketeterat det på ett sätt som lyckats sälja.

Samtidigt så är det tyvärr så att samma misstag som gjorts i många år görs om här: hoaxes (falska rykten), kedjebrev, okritiskt spridande av påståenden…

 

Samtidigt som Facebook är så stort är det förvånande dåligt förklarat hur det funkar, och förändringar av funktioner sker ofta utan riktigt förklaring, vilket skapar förvirring.

Målet kan antas vara att skapa fler klickningar och därmed större exponering av annonser.

Vi ska här försöka förklara lite av de värsta fallgroparna och ge en del tips för att skapa klarhet i ditt Facebookliv – välj i menyn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *