En massa kortkommandon

Tidigare skrev jag om de vanligaste kortkommandona och både tids- och ergonomivinsten det medför att använda dessa.

Här kommer en tämligen komplett lista på kommandon för den som vill lära sig fler än de första, stegen.

Testa att jobba oavbrutet med dessa, och du ska se att det går att göra i princip allt utan mus!

 

 

Ctrl + C Kopiera
Ctrl + X Klippa ut
Ctrl + V Klistra in
Ctrl + Z Ångra en åtgärd
Del Ta bort
Ctrl + rulla med mushjulet Förstorar eller förminskar
Skift + Del Ta bort markerade objekt direkt utan att   slänga dem i papperskorgen
Ctrl medan du drar i filen Kopiera markerat objekt
Ctrl + Shift medan du drar i filen Skapa en genväg till det markerade   objektet
F2 Byta namn på markerat objekt
Ctrl + Högerpil Flytta insättningspunkten till början av   nästa ord
Ctrl + Vänsterpil Flytta insättningspunkten till början av   föregående ord
Ctrl + Uppåtpil Flytta insättningspunkten till början av   nästa stycke
Ctrl + Nedåtpil Flytta insättningspunkten till början av   föregående stycke
Ctrl + Skift med någon av piltangenterna Markera ett textblock
Skift med någon av piltangenterna Markera mer än ett objekt i ett fönster   eller på skrivbordet eller markera text i ett dokument
Ctrl + A Markera allt
F3 Söka efter en fil eller mapp
Alt + Retur Visa det markerade objektets egenskaper
Alt + F4 Stänga det aktiva objektet eller avsluta   det aktiva programmet
Alt + Retur Visa egenskaperna för det markerade   objektet
Alt + Blanksteg Öppna snabbmenyn i det aktiva fönstret
Ctrl + F4 Stänga det aktiva dokumentet i program   som du kan ha flera dokument öppna samtidigt i
Alt + Tabb Växla mellan öppna fönster
Alt + Esc Växla mellan programmen i den ordning   som de startades
F6 Växla mellan skärmelement i ett fönster   eller på skrivbordet
F4 Visa Adressfältet i Den här datorn eller   i Utforskaren
Skift + F10 Visa snabbmenyn för det markerade   objektet
Alt + Blanksteg Visa systemmenyn i det aktiva fönstret
Ctrl + Esc Visa Start-menyn
Alt + Understruken bokstav i ett   menynamn Öppna motsvarande meny
Understruken bokstav i ett kommandonamn   på en öppen meny Utföra kommandot
F10 Aktivera menyraden i det aktiva   programmet
Högerpil Öppna nästa meny till höger eller öppna   en undermeny
Vänsterpil Öppna nästa meny till vänster eller   stänga en undermeny
F5 Uppdatera det aktiva fönstret
Backsteg Visa mappen en nivå upp i Den här datorn   eller Utforskaren
Esc Avbryta pågående aktivitet
Fn + F7 Växla mellan olika skärmar (Laptop)
Skift när du matar in en cd i cd-enheten Förhindra att CD:n startar automatiskt
Kommandon i dialogrutor
Ctrl + Tabb Flytta framåt genom flikarna
Ctrl + Skift + Tabb Flytta bakåt genom flikarna
Tabb Flytta framåt genom alternativen
Skift + Tabb Flytta bakåt genom alternativen
Alt + Understruken Bokstav Utföra motsvarande kommando på menyn   eller markera motsvarande alternativ
Retur Utföra det markerade alternativet eller   knappens funktion
Blanksteg Markera eller avmarkera en kryssruta om   det aktiva alternativet är en kryssruta
Piltangenter Markera en knapp om det aktiva   alternativet är en grupp med alternativknappar
F1 Visa Hjälp
F4 Visa objekten i den aktiva listan
Backsteg Öppna mappen på nivån ovanför om en mapp   är markerad i någon av dialogrutorna Spara som och Öppna

 

 

1 thought on “En massa kortkommandon”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *